Logo školy

Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222
Adresa školy: Ulice: Pražská 1222
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:Mgr. Emanuel Vambera
Kontakt na školu Telefon: 313 521 061
Mobil: 739 041 910
Email: moa@moarako.cz
Web: www.moarako.cz
IČ:47019719
RED-IZO:600007987
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pražská 1222
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 20
Kontakt na školu: Telefon: 313 521 061
IZO:000069167
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 370
Aktuální počet žáků: 174
Dny otevřených dveří (termín/y): 02. 02. 2022
Forma přijímacího řízení: ústní , test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program: ŠVP EL 2018.docx (1057,9 KB)
ŠVP OA 2018.docx (979,4 KB)
Školní řád: Skolni_rad_18_vč.příloh.pdf (727,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020 MOA Rakovník.pdf (5289,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : OPVV MŠMT - Šablony II, spolupráce s VŠ - VŠE v Praze, Metropolitní univerzita v Praze, ZČU v Plzni, spolupráce s Domovem Ráček, Pečovatelským domem na Zátiší Rakovník
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Fakultní škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Advokáti do škol
Specifické formy podpory žákům: Doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, přilehlý park
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, IS Bakalář, MS Office/Teams
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace