Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86
Adresa školy: Ulice: nám. Republiky 86/V
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Ředitel:Mgr. Radek Hillay
Kontakt na školu Telefon: 384 420 453
Email: souz.reditel@dac.cz
Web: http://www.souz-dacice.cz
IČ:00073172
RED-IZO:600008380
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Republiky 86/V
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 453
Fax: 384 422 800
IZO:107830302
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 416
Aktuální počet žáků: 242
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 10. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Po - Čt 7:30, Pá 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: Po - Čt 8:05, Pá 7:10
Stipendium: motivační
Koncepce školy: Koncepce rozvoje.pdf (151,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP zedník 218.docx (876,9 KB)
ŠVP opravář zemědělských strojů 2018.doc (2986,5 KB)
ŠVP farmář 2018.doc (2876,9 KB)
ŠVP automechanik 2018.docx (1148,1 KB)
ŠVP kuchař číšník 2018.doc (6018 KB)
Školní řád: školní řád 18.pdf (364,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vz 17,18 celá.pdf (1983,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, barmanský kurz, baristický kurz, kurz vyřezávání v ovoci a zelenině, lešenářský kurz, kurz ke správné ochraně rostlin,svářečský kurz, kurz k řízení sklízecí řezačky a mlátičky
Rozvrhy hodin: ROZVRH 18,19.pdf (8698,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Domov mládeže
Adresa: Ulice: nám. Republiky 86/V
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 453
Fax: 384 422 800
IZO:110015525
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 92
Počet ubytovaných žáků a studentů: 65
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): po dobu školní výuky
Termín pro podání přihlášky : do 30. 8. 2019
Úplata za ubytování (v Kč): 800
Úplata za stravování (v Kč): 1550
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, sportovní, rukodělné, výtvarné, technické
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, posilovna, herna, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. Republiky 86/V
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 453
Fax: 384 422 800
IZO:110015533
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30,-
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jemnická 58/III
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 453
Fax: 384 422 800
IZO:163103089
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30,-
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano