Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a střední odborné učiliště HEUREKA s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a střední odborné učiliště HEUREKA s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Zborovská 2696
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 03
Ředitel:Mgr. Jaroslav Němec
Kontakt na školu Telefon: 603 867 789
Email: info@heurekatabor.cz
Web: http://www.heurekatabor.cz
IČ:25158911
RED-IZO:600008827
Zřizovatel:Mgr. Jaroslav Němec
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Zborovská 2696
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 03
Kontakt na školu: Telefon: 734 440 679
IZO:060065303
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 65
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12. 2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č.11,13,14,17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 15900
Rozšířené informace o ročním školném: možnost na splátky
Přípravné kurzy:
Koncepce školy: Koncepční záměry školy na období září 2017 - srpen 2021.doc (26,6 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program - KAD.pdf (910,6 KB)
Školní řád: Školní řád - platný od 1.9.17.docx (18 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy-17-18.doc (115,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, školení kadeřnic
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : úřady práce, spolupráce s kadeřnickými firmami Matrix, Suchý, Dusy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Kosmetik/kosmetička
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, ve třídě
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování