Logo školy

Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 449/2
Obec: Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 01
Ředitel:Ing. Jiří Chum
Kontakt na školu Telefon: 354 622 605
Email: hotelova.skola@post.cz
Web: www.hotelovaskola.cz
IČ:00077119
RED-IZO:600009033
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 449/2
Obec: Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský
PSČ: 353 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 622 605
IZO:000077119
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 258
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Školní vzdělávací program: ŠVP_KUCHAŘ 2017_dodatek_2018_12.pdf (2704,1 KB)
ŠVP_ČÍŠNÍK 2017_dodatek_2018_12.pdf (2742,1 KB)
ŠVP_Hotelnictví a turismus_2015_09_dodatek_2018_11.pdf (2537,1 KB)
ŠVP_Gastronomie_2015_01_dodatek_2015_09.pdf (1227,1 KB)
Školní řád: Školní_řád_2020.pdf (1204,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020.pdf (870,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Barmanský kurz. Kurz vyřezávání zeleniny. Baristický kurz. Kurz studené kuchyně. Sommelierský kurz.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace