Logo školy

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Adresa školy: Ulice: Klatovská 200 G
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:RNDr. Lenka Holubová
Kontakt na školu Telefon: 377 477 511
Email: holubova@ssinfis.cz
Web: www.ssinfis.cz
IČ:00574406
RED-IZO:600009467
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Klatovská 200 G
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 477 511
IZO:000574406
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 475
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2018 (8:00 - 17:00 ), 11.1.2019 ( 13:00 - 17:00 )
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD - tramvaj č.4; autobus č.30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (491,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_INF_cj SSINFIS_1538_14.pdf (3421,6 KB)
Školní řád: 13-Školní řád.pdf (594,7 KB)
Poslední výroční zpráva: 13_výročka_final.pdf (6768,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahraniční zájezdy, seznamovací kurz, sportovní kurz, práce s nadanými žáky (soutěže, SOČ, spolupráce se ZČU Plzeň)
Zapojení ve specifických programech : MC IT Academy; Cisco Networking Academy; CEFIF (Centrum fiktivních firem); KEV (Klub ekologické výchovy)
Domácí spolupráce : Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví, peněžnictví a logistiky;Asociace školních sportovních klubů; Partnerství se ZČU v Plzni;
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistika
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště.
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, posilovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Čelakovského 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 32
Kontakt na školu: Telefon: 377 237 844
IZO:110019491
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Čelakovského 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 32
Kontakt na školu: Telefon: 377 832 411
Fax: 377 325 394
IZO:110019504
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 29
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Klatovská 200 G
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 477 511
IZO:150071507
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 29
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano