Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Bor, Plzeňská 231
Adresa školy: Ulice: Plzeňská 231
Obec: Bor
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 02
Ředitel:Mgr. Zdeňka Valečková
Kontakt na školu Telefon: 374 790 536-7
Email: reditel@ssbor.cz
Web: ss-bor.pilsedu.cz
IČ:00077879
RED-IZO:600009963
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 231
Obec: Bor
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 02
Kontakt na školu: Telefon: 374 790 536-7
IZO:110017501
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 187
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2021, 13.01.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Viz CERMAT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium:
Školní řád: Školní řád 2019.pdf (283,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_r._2019 _2020 (1).pdf (666 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : NE
Certifikáty škol: ČSKS - Český systém kvality služeb - 1. stupně
Domácí spolupráce : Veškeré příspěvkové organizace města Bor (MŠ, ZŠ, Poliklinika, Hasiči),město Bor, ZŠ a MŠ v regionu Tachovsko
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzpoura úrazům
Specifické formy podpory žákům: Rozsáhlá podpora žákům - individuální přístup, pravidelný projekt ROMA SŠ
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, příprava kariérového poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářecí kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, využití MT v rámci některých předmětů - MS Teams
Zájmové činnosti: sportovní, technické, programování/robotika, Kroužky a dílny - 3D tisk, RC frézky, diagnostika a elektrotechnika, kroužky vaření, barmanský a baristický kurz, podnikatelské dovednosti - hipster kavárna, základy cukrářství a pečení jemného pečiva.
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Parčík přiléhající k budově teoretické výuky s lavičkami, nad kterým mají žáci v rámci EVVO patronát.
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Strážská 483
Obec: Bor
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 02
Kontakt na školu: Telefon: 374 790 536-7
IZO:181011565