Zde může být obrázek školy.

Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Dr. Milady Horákové 447/60
Obec: Liberec 7
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 07
Ředitel:Ing. Josef Honzejk
Kontakt na školu Telefon: 485 131 035
Email: prak@prak.cz
Fax: není
Web: http://www.prak.cz
IČ:25025970
RED-IZO:600010546
Zřizovatel:Ing. Josef Honzejk
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Dr. Milady Horákové 447/60
Obec: Liberec 7
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 131 035
Fax: 485 131 118
IZO:110028554
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 223
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.12.2018 nebo dle telefonické domluvy (485131035)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termín určený CERMATEM
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13,20,24,26,60
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Školní vzdělávací program: ŠVPdodatek, vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami.pdf (337,3 KB)
ŠVP3MZ.pdf (1216,4 KB)
ŠVP1S.pdf (1185,7 KB)
Školní řád: 20180901 Školní řád - podepsaný.pdf (527 KB)
Poslední výroční zpráva: 20180915 zpráva o škole s příloh.pdf (7725,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, dějepis, zeměpis, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výukový pobyt v Anglii, výuka v prostředí MOODLE - e-learningová domácí příprava, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy
Zapojení ve specifických programech : Projekt Adopce na dálku
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, část školní jídelny určena pro oddychové chvilky (kulečník, klavír), vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Dr. Milady Horákové 60
Obec: Liberec 7
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Kontakt na školu: Telefon: 485 131 035
Fax: 485 131 118
IZO:150077319