Logo školy

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Svatováclavská 1404
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Ředitel:Ing. Marie Paťhová
Kontakt na školu Telefon: 415 726 003
Mobil: 777 035 490
Email: marie.pathova@spsezatec.cz
Web: www.spsezatec.cz
IČ:25115138
RED-IZO:600011038
Zřizovatel:Ing. Gordana Rajilić, Mgr. Milica Krišan, Violeta Aleksičová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Svatováclavská 1404
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 726 003
IZO:108040780
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 65
Dny otevřených dveří (termín/y): Po předchozí domluvě kdykoliv.
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín jednotné př. zk. - 12.4.2019, 2. termín jednotné př. zk. - 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 14900
Rozšířené informace o ročním školném: Škola nabízí i splátková kalendář.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: ŠAP - SPŠE_final.docx (267,7 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-EP-VIII.verze-od 1.9.2017-ISK-K.docx (530,9 KB)
Školní řád: SPŠE - školní řád a pravidla hodnocení DeS, KS pro 2018-19.pdf (424,1 KB)
Poslední výroční zpráva: SPŠE - výroční zpráva za rok 2017-2018.docx (233,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : S firmami Nexen, Koito, Město žatec
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Konzultační hodiny, doučování, opravy známek, školní kola olympiád, e-learning - studijní podpora
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Cetifikát §50
Rozvrhy hodin: ROZVRH SPŠE iškola.pdf (415,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, technické, výtvarné (např. malování, keramika), fotografické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, ve společných prostorách haly - ping-pong, stolní fotbálek, X-box, kulečník, sedačky
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Zařízení pro další vzdělávání ped.prac.
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 295
Obec: Postoloprty
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 42
Kontakt na školu: Telefon: 415 726 003
IZO:151037337