Zde může být obrázek školy.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Ředitel:Mgr. Aleš Frýdl
Kontakt na školu Telefon: 417 575 343
Email: sekretariat@ssstavebni.tce.cz
Web: http://www.ssstavebni.tce.cz
IČ:00497088
RED-IZO:600011283
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Fr. Šrámka 1350
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 02
Kontakt na školu: Telefon: 417 575 343
Fax: 417 576 385
IZO:107850486
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1777
Aktuální počet žáků: 589
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.11.2018
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Každý rok dle Cermatu
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 101, 104
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Koncepce školy: ŠAP_SSSS_2017-2019 final.docx (205,9 KB)
Školní vzdělávací program: Obráběč kovů 1.9.2017 komplet.pdf (1281,4 KB)
Truhlář 2017.pdf (2538,1 KB)
Strojní mechanik 2017.pdf (2260,6 KB)
Autoelektrikář 2018.pdf (1624,9 KB)
Školní řád: ŠŘ od 3. září 2018.doc (193,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-2018.docx (750,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Projekt Zvyšování kompetencí žáků se SVP
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Individuální praxe ve firmách
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabí žáci, žáci se SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, Terénní pracovník pro řešení absence žáků v sociálně vyloučených lokalitách, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Fr. Šrámka 1350
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 02
Kontakt na školu: Telefon: 417 575 343
Fax: 417 576 385
IZO:110024559
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fr. Šrámka 1350
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 02
Kontakt na školu: Telefon: 417 576 006
Fax: 417 576 385
IZO:110024567
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bezručova 4
Obec: Duchcov
Kraj: Ústecký
PSČ: 419 31
Kontakt na školu: Telefon: 417 835 239
Fax: 417 835 167
IZO:150070551