Logo školy

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Adresa školy: Ulice: Husovo náměstí 1
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Ředitel:Mgr. Ivana Vitisková
Kontakt na školu Telefon: 569 430 500
Email: sekretariat@gvi.cz
Web: www.gvi.cz
IČ:60126647
RED-IZO:600011534
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husovo náměstí 1
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 430 503
IZO:130002097
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 760
Aktuální počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 10. 2021, 27. 11. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Školní řád: C_01_05_Skolni_rad_SS .pdf (377,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2020.pdf (9988,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, zeměpis, biologie, praktické vyučování, hudební výchova, knihovna, cizí jazyky, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, sportovní areál (atletika), v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): preventivní programy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, besídky/akademie, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech : Co dělat, když; Šikana a její prevence; Život v pohodě
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Centrum fiktivních firem, Zvol si info (Zvol si info), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: Koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Programování CNC strojů a svařování kovů, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, společenské hry, jazykové, sportovní, technické, ICT, Hrátky s oblohou - astrofyzika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Koželská 551
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 721 272
IZO:110029208
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 90
Aktuální počet studentů: 30
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 23
Dny otevřených dveří (termíny): 20. 10. 2021, 27. 11. 2021
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Akreditovaný vzdělávací program: VP_Ekonomika a management podniku_denní forma_čj MSMT 38193 2020.pdf (2610,2 KB)
Školní řád: C_02_04_Skolni_rad_VOS .pdf (315,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2020.pdf (9988,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: ekonomické
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Ekonomika a management podniku
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Koželská 552
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 721 272
IZO:108007405
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koželská 551
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 721 272
IZO:108007383
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 31,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Poštovní 405
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 430 503
IZO:170100405
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 31,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano