Logo školy

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Adresa školy: Ulice: Husovo náměstí 1
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Ředitel:Mgr. Ivana Vitisková
Kontakt na školu Telefon: 569 430 500
Email: sekretariat@gvi.cz
Web: www.gvi.cz
IČ:60126647
RED-IZO:600011534
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husovo náměstí 1
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 430 503
IZO:130002097
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 760
Aktuální počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 10. 2021, 27. 11. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Školní řád: C_01_05_Skolni_rad_SS .pdf (377,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2020.pdf (9988,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, ICT, knihovna, zeměpis, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), ledová plocha, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, preventivní programy, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Co dělat, když; Šikana a její prevence; Život v pohodě
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Centrum fiktivních firem, Zvol si info (Zvol si info)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: Koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace, Programování CNC strojů a svařování kovů
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní, jazykové, společenské hry, programování/robotika, Hrátky s oblohou - astrofyzika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Koželská 551
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 721 272
IZO:110029208
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 90
Aktuální počet studentů: 30
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 23
Dny otevřených dveří (termíny): 20. 10. 2021, 27. 11. 2021
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Akreditovaný vzdělávací program: VP_Ekonomika a management podniku_denní forma_čj MSMT 38193 2020.pdf (2610,2 KB)
Školní řád: C_02_04_Skolni_rad_VOS .pdf (315,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2020.pdf (9988,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: ekonomické
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tematické/projektové dny, sportovní dny, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Ekonomika a management podniku
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Koželská 552
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 721 272
IZO:108007405
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koželská 551
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 721 272
IZO:108007383
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 31,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Poštovní 405
Obec: Ledeč nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 584 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 500
Fax: 569 430 503
IZO:170100405
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 31,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano