Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
Adresa školy: Ulice: Olbrachtova 291
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Mgr. Klára Jelinková
Kontakt na školu Telefon: 469 669 522
Email: info@gjr.cz
Web: www.gjr.cz
IČ:60103337
RED-IZO:600011887
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Olbrachtova 291
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 669 522
Fax: 469 669 500
IZO:060103337
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 482
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.-17.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 3, 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Dlouhodobý plán rozvoje Gymnázia Josefa Ressela.docx (16,2 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_VG_2017_nový.pdf (1016 KB)
SVP_NG_2016_nový.pdf (865,9 KB)
SVP_4G_2017_nový.pdf (1025 KB)
Školní řád: skoln_r_unor_2019 č.j..docx (108,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ2018_barevna.pdf (19120,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech : M.R.K.E.V; EUROREBUS; Gymnázium roku, Zdravé město
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : základní školy v okolí
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, lyžování, bruslení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, společenská místnost
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Olbrachtova 291
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 688 301
Fax: 469 620 683
IZO:150003226