Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
Adresa školy: Ulice: Komenského 522
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Ředitel:Mgr. Václav Pavelka
Kontakt na školu Telefon: 494 942 400
Email: skola@oakostelec.cz
Fax: není
Web: www.oakostelec.cz
IČ:60884711
RED-IZO:600012581
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského 522
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Kontakt na školu: Telefon: 494 942 400
Fax: 494 322 493
IZO:060884711
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 384
Aktuální počet žáků: 308
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2018, 18.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015 a náhradní termín 14.5.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: zkušební linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: 1. Koncepce rozvoje OA 2017 - 2018- konkurz .pdf (259,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.zip (5297,1 KB)
Školní řád: školní řád.pdf (716,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018.pdf (1032,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, dějepis, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, sportovní dny, besídky/akademie, charitativní akce pro postižené děti, koncerty školní kapely, akce pro veřejnost s prezentací práce školy
Zapojení ve specifických programech : Život dětem, široká projektová činnost, Erasmus+, spolupráce se ZŠ regionu, s hasiči, policií, zdravotníky
Domácí spolupráce : Ve spolupráci s VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou vyučujeme obor VOŠ: firemní ekonomika (absolutorium a Dis)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, český pro cizince
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, lezecká stěna, cyklistický kurz, cyklistický kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, kurz autoškoly, psaní na klávesnici
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Klub mediální komunikace, charitativní činnost, kroužek robotiky, školní kapela, sportovní, ICT, hudební, taneční, jazykové, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace