Logo školy

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
Adresa školy: Ulice: Komenského 522
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Ředitel:Mgr. Renata Čermáková
Kontakt na školu Telefon: 494 942 400
Email: skola@oakostelec.cz
Web: www.oakostelec.cz
IČ:60884711
RED-IZO:600012581
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 522
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Kontakt na školu: Telefon: 494 942 400
Fax: 494 322 493
IZO:060884711
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 384
Aktuální počet žáků: 285
Dny otevřených dveří (termín/y): Z důvodu mimořádných epidemiologických opatření se zatím DOD s osobní účastí nemohou konat. Na www.oakostelec.cz naleznete informační video o škole a učební plány všech studijních maturitních oborů.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2021 a 16. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: zkušební linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje OA 2020 Pa.pdf (258,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP OA.pdf (2036,5 KB)
ŠVP IE.pdf (2377,3 KB)
ŠVP EL.pdf (2271,4 KB)
Školní řád: školní řád platný od 5.10.2020.pdf (782,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-2020.pdf (943,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, fyzika, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, charitativní akce pro postižené děti, koncerty školní kapely, akce pro veřejnost s prezentací práce školy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Život dětem, široká projektová činnost, Erasmus+, spolupráce se ZŠ regionu, s hasiči, policií, zdravotníky
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Ve spolupráci s VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou vyučujeme obor VOŠ: firemní ekonomika (absolutorium a Dis)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, španělský, český pro cizince, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, bruslení, lyžování, lezecká stěna, cyklistický kurz, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: psaní na klávesnici, IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, programování/robotika, sportovní, taneční, hudební, ICT, Klub mediální komunikace, charitativní činnost, kroužek robotiky, školní kapela, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka