Logo školy

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vranovská 65
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Ředitel:Ing. Vilém Koutník, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 545 544 411
Email: skola@spschbr.cz
Web: www.spschbr.cz
IČ:62157264
RED-IZO:600013928
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vranovská 65
Obec: Brno - Husovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 544 411
IZO:062157264
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 487
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 1. 2021 a 19. 1. 2021 online vždy od 15.00 do 18.00 hodin; v sobotu 12. 12. 2020 od 9.00 do 14.00 hodin - online
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2021 a 13. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj linka 4 směr Obřany, zastávka Vozovna Husovice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: UP_PRL.pdf (915,6 KB)
UP_ANP.pdf (910,6 KB)
UP_ApC(ANC_FAS_CHT_OZP).pdf (1290,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_SPSCH_BRNO_2018_tabulkova_cast.xls (141,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Světová škola, Bezdrátová škola, Doporučeno zaměstnavateli
Certifikáty škol: Světová škola, Jihomoravská hvězda, Doporučeno zaměstnavateli, Cena hejtmana JMK,
Domácí spolupráce : Univerzity a VŠ s chemickým zaměřením, Gumotex a.s., Synthon s.r.o., Oncomed Manufacturing a.s.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Škola má zpracovaný program pro podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně cílené práce s talentovanými žáky.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, přírodovědné, jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Vranovská 65
Obec: Brno - Husovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 232
IZO:108028721