Zde může být obrázek školy.

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sobotní 116
Obec: Valtice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 42
Ředitel:Ing. Tomáš Javůrek
Kontakt na školu Telefon: 519 361 741
Email: svisvaltice@bv.orgman.cz
Web: www.svisv.cz
IČ:60680318
RED-IZO:600014177
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sobotní 116
Obec: Valtice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 42
Kontakt na školu: Telefon: 519 361 741
Fax: 519 352 221
IZO:110251059
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 178
Dny otevřených dveří (termín/y): První středu v měsíci od listopadu do února
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Státní přijímací zkouška dle aktuálních termínů
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: chovatelské, přírodovědné, sportovní, literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sobotní 116
Obec: Valtice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 42
Kontakt na školu: Telefon: 519 352 402
Fax: 519 352 221
IZO:110023013
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 156
Počet ubytovaných žáků a studentů: 76
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Provoz zařízení během školního roku (od - do): celoročně
Úplata za ubytování (v Kč): 1200
Úplata za stravování (v Kč): 1200
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, přírodovědné, společenské hry, literárně-dramatické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sobotní 116
Obec: Valtice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 42
Kontakt na školu: Telefon: 519 352 402
Fax: 519 352 221
IZO:103179330
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 21
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní statek
Adresa: Ulice: Střelecká 116
Obec: Valtice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 42
Kontakt na školu: Telefon: 519 352 402
Fax: 519 352 221
IZO:110250702