Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Adresa školy: Ulice: Leandra Čecha 152
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Ředitel:Mgr. Jiří Maděra
Kontakt na školu Telefon: 566 617 243
Email: gynome@gynome.cz
Web: http://www.gynome.cz/
IČ:48895512
RED-IZO:600015904
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Leandra Čecha 152
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 617 243
IZO:102943494
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 444
Aktuální počet žáků: 319
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 11. 2022, 13. a 14. 1. 2023 (prezenčně i online)
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle rozpisu Cermatu pro jednotné testy - duben 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP_ng_osmilete_2020_final.pdf (1858,6 KB)
SVP_vg_osmilete_2020_final.pdf (2328 KB)
SVP_vg_ctyrlete_2020_final.pdf (2364,3 KB)
SVP_vg_SP_2020_final.pdf (2653,3 KB)
Školní řád: skolni-rad-2020.pdf (365,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_21_22.pdf (1299,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, chemie, výtvarná výchova, biologie, fyzika, zeměpis, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, bazén, jiné, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), DofE
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, technické, přírodovědné, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-omluvenka