Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Adresa školy: Ulice: Leandra Čecha 152
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Ředitel:Mgr. Jiří Maděra
Kontakt na školu Telefon: 566 617 243
Email: gynome@gynome.cz
Fax: 566 618 182
Web: http://www.gynome.cz/
IČ:48895512
RED-IZO:600015904
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Leandra Čecha 152
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 617 243
Fax: 566 618 182
IZO:102943494
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 444
Aktuální počet žáků: 312
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 10. 2018, 11. a 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle rozpisu Cermatu pro jednotné testy - duben 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP_vg_osmilete.pdf (2238,6 KB)
SVP_vg_ctyrlete.pdf (2332,3 KB)
SVP_SP.pdf (2416,7 KB)
SVP_ng_osmilete.pdf (1577,9 KB)
Školní řád: skolni_a_klasifikacni_rad.pdf (928,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_17_18.pdf (2408,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, zeměpis, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, programování/robotika, přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence