Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Adresa školy: Ulice: Leandra Čecha 152
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Ředitel:Mgr. Jiří Maděra
Kontakt na školu Telefon: 566 617 243
Email: gynome@gynome.cz
Web: http://www.gynome.cz/
IČ:48895512
RED-IZO:600015904
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Leandra Čecha 152
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 617 243
Fax: 566 618 182
IZO:102943494
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 444
Aktuální počet žáků: 312
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 10. 2018, 11. a 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle rozpisu Cermatu pro jednotné testy - duben 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP_vg_osmilete.pdf (2238,6 KB)
SVP_vg_ctyrlete.pdf (2332,3 KB)
SVP_SP.pdf (2416,7 KB)
SVP_ng_osmilete.pdf (1577,9 KB)
Školní řád: skolni_a_klasifikacni_rad.pdf (928,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_17_18.pdf (2408,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, přírodovědné, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka