Zde může být obrázek školy.

Střední škola informačních technologií, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola informačních technologií, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pionýrů 2069
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Radan Nachmilner
Kontakt na školu Telefon: 595 172 000
Email: skola@ssinfotech.cz
Web: www.ssinfotech.cz
IČ:25378767
RED-IZO:600016374
Zřizovatel:Vladislav Cigánek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pionýrů 2069
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 595 172 000
Fax: 558 421 301
IZO:060784024
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 354
Dny otevřených dveří (termín/y): individuální dle dohody, distanční konzultace k volbě SŠ
Forma přijímacího řízení: pohovor, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: TEST Z INFORMATIKY NA PC + tématický pohovor, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2021; 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10
Roční školné v Kč: 13000
Rozšířené informace o ročním školném: motivační školné /0 - 1300/ dle prospěchu
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: word souhrnný 2021.pdf (371,9 KB)
Školní vzdělávací program: počít. grafika 2021.pdf (556,4 KB)
program-internet věcí 2021.pdf (560,6 KB)
poč. sítě - 2021.pdf (573,1 KB)
Školní řád: 1-ŠKOLNÍ ŘÁD AKTUÁLNÍ 20-21.pdf (1331 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019-2020 originál.pdf (5046,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné, posilovna, bazén, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní kurzy /LVVZ, STK/, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: CISCI ACADEMY, IBM ACADEMY, MICROSOFT ACADEMY, MICROTIC, ŠKOLA DOPORUČENA ZAMĚSTNAVATELI, ŠKOLA ROKU 2016
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ODBORNÁ IT ANGLIČTINA, španělský, francouzský, ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, bruslení, lyžování
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: doučování, výběrové kroužky a semináře
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: cisco, microtic, kurz autoškoly, IT certifikace
Rozvrhy hodin: RHT1.pdf (98,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: využití ve všech formách výuky, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace