Zde může být obrázek školy.

Střední škola informačních technologií, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola informačních technologií, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pionýrů 2069
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Radan Nachmilner
Kontakt na školu Telefon: 595 172 000
Email: skola@ssinfotech.cz
Web: www.ssinfotech.cz
IČ:25378767
RED-IZO:600016374
Zřizovatel:Vladislav Cigánek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pionýrů 2069
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 595 172 000
Fax: 558 421 301
IZO:060784024
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 354
Dny otevřených dveří (termín/y): individuální dle dohody, distanční konzultace k volbě SŠ
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, TEST Z INFORMATIKY NA PC + tématický pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2021; 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10
Roční školné v Kč: 13000
Rozšířené informace o ročním školném: motivační školné /0 - 1300/ dle prospěchu
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: word souhrnný 2021.pdf (371,9 KB)
Školní vzdělávací program: počít. grafika 2021.pdf (556,4 KB)
program-internet věcí 2021.pdf (560,6 KB)
poč. sítě - 2021.pdf (573,1 KB)
Školní řád: 1-ŠKOLNÍ ŘÁD AKTUÁLNÍ 20-21.pdf (1331 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019-2020 originál.pdf (5046,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna, jiné, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní kurzy /LVVZ, STK/
Certifikáty škol: CISCI ACADEMY, IBM ACADEMY, MICROSOFT ACADEMY, MICROTIC, ŠKOLA DOPORUČENA ZAMĚSTNAVATELI, ŠKOLA ROKU 2016
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, španělský, německý, anglický, ODBORNÁ IT ANGLIČTINA
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, bruslení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: doučování, výběrové kroužky a semináře
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, cisco, microtic
Rozvrhy hodin: RHT1.pdf (98,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, využití ve všech formách výuky
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce