Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Energetiků 144
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Pavel Michelsohn
Kontakt na školu Telefon: 597 317 401
Email: skola@nosch.cz
Web: www.nosch.cz
IČ:60775645
RED-IZO:600016587
Zřizovatel:Ing. Stanislav Pietroszek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Energetiků 144
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 597 317 401
Fax: 596 522 262
IZO:060784733
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 131
Aktuální počet žáků: 98
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.1.2016
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 10000
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy v letech 2015-20.docx (28,3 KB)
Školní vzdělávací program: svp.pdf (764,9 KB)
Školní řád: skolnirad.pdf (213,8 KB)
Poslední výroční zpráva: vz.pdf (989,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Rozvrhy hodin: rozvrh15-16.xls (41 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti:
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky