Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Energetiků 144
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:RNDr. Michaela Masná Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 597 317 401
Email: skola@nosch.cz
Web: www.nosch.cz
IČ:60775645
RED-IZO:600016587
Zřizovatel:Ing. Jan Brunec
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Energetiků 144
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 597 317 401
Fax: 596 522 262
IZO:060784733
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 131
Aktuální počet žáků: 103
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2021, 25. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2022, 13. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 10000
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy v letech 2015-20.docx (28,3 KB)
Školní vzdělávací program: svp.pdf (764,9 KB)
Školní řád: skolni_rad.pdf (322,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_NETOFFICE_Orlová.pdf (1771,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Rozvrhy hodin: rozvrh_21_22.pdf (52,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování