Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 11
Obec: Havířov-Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:PhDr. Hana Čížová
Kontakt na školu Telefon: 596 411 156
Email: gymnazium@gsh.cz
Web: www.gsh.cz
IČ:62331582
RED-IZO:600016684
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 11
Obec: Havířov-Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 156
IZO:000601551
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2021 15:00-18:30, 8.1.2022 8:30-12:00
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle stanoveného termínu Cermat
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): lyžařský kurz, vodácký kurz, výuka plavání, výlety, sportovní dny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, jazykové, sportovní, společenské hry, turistické, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování