Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Adresa školy: Ulice: Tomkova 314/45, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:PhDr. Karel Goš
Kontakt na školu Telefon: 585 711 110
Email: mailbox@gytool.cz
Web: www.gytool.cz
IČ:00601799
RED-IZO:600016927
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tomkova 314/45, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 711 110
Fax: 585 711 170
IZO:000601799
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 1324
Aktuální počet žáků: 1043
Dny otevřených dveří (termín/y): Vždy první sobotu v prosinci
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. 4., 16. 4.
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaje: 2, 5, 7 ; Městské autobusy: 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 29
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 2011-11-07 Koncepce rozvoje školy.doc (925,7 KB)
Školní vzdělávací program: 2009-06 ŠVP GH.pdf (19533,5 KB)
Školní řád: Školní řád 2009-09-01.pdf (450,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2013-2014.pdf (2251,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, všeobecné - matematické, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): Lyžařské kurzy, Sportovně turistické kurzy (na kolách), sportovní dny, exkurze, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, španělský, čínština, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, turistické, ICT, jazykové, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní klub
Adresa: Ulice: Tomkova 314/45, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181092409
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tomkova 314/45, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 711 111
IZO:181027887