Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Adresa školy: Ulice: Tomkova 314/45, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:PhDr. Karel Goš
Kontakt na školu Telefon: 585 711 110
Email: mailbox@gytool.cz
Web: www.gytool.cz
IČ:00601799
RED-IZO:600016927
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tomkova 314/45, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 711 110
Fax: 585 711 170
IZO:000601799
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1324
Aktuální počet žáků: 950
Dny otevřených dveří (termín/y): Vždy první sobotu v prosinci
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Stanovuje MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaje: 2, 5, 7 ; Městské autobusy: 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 29
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 2011-11-07 Koncepce rozvoje školy.doc (925,7 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: 2021-08-31 SKOLNI RAD GOH schvalena verze.pdf (378,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019_2020.pdf (4986 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, Lyžařské kurzy, Sportovně turistické kurzy (na kolách), adaptační kurzy
Certifikáty škol: Světová škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, čínština
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní klub
Adresa: Ulice: Tomkova 314/45, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181092409
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tomkova 314/45, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 711 111
IZO:181027887