Logo školy

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
Adresa školy: Ulice: Štursova 14
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:PhDr. Ladislav Pochyla
Kontakt na školu Telefon: 585 200 211
Email: sekretariat@stursovka.cz
Web: www.stursovka.cz
IČ:00577448
RED-IZO:600017061
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Štursova 14
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 200 211
IZO:000577448
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1170
Aktuální počet žáků: 505
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. prosince 2023 s ukázkami prací žáků, 7. února 2024 informativního charakteru
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, test všeobecných studijních předpokladů, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Termín odevzdání přihlášek do 1.3.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55.hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (405,1 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací programy.pdf (3314,8 KB)
Školní řád: skolni_rad_2019_update-2.pdf (216,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava-2021-2022.pdf (8409,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : praxe na odborných pracovištích ve firmách,spolupráce s firmami v rámci pořádání akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Světová škola (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), GUG (ARPOK Olomouc) - občanská angažovanost
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, slabší žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: mezinárodní Europass všech oborů certifikát - barmanský kurz certifikát - kurz barista
Rozvrhy hodin: Vyučovací hodiny.docx (11,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Při výuce v odborných učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Štursova 14
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 200 211
IZO:110014405
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 46,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano