Logo školy

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
Adresa školy: Ulice: Štursova 14
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:PhDr. Ladislav Pochyla
Kontakt na školu Telefon: 585 200 211
Email: sekretariat@stursovka.cz
Web: www.stursovka.cz
IČ:00577448
RED-IZO:600017061
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Štursova 14
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 200 211
Fax: 585 228 634
IZO:000577448
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1170
Aktuální počet žáků: 476
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. prosince 2021 s ukázkami prací žáků, 8. února 2022 informativního charakteru
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky, test všeobecných studijních předpokladů, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55.hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (405,1 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací programy.pdf (3314,8 KB)
Školní řád: skolni_rad_2019_update-2.pdf (216,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava-2020-2021.pdf (7771,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze
Domácí spolupráce : praxe na odborných pracovištích ve firmách,spolupráce s firmami v rámci pořádání akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Světová škola (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), GUG (ARPOK Olomouc) - občanská angažovanost
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, slabší žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: mezinárodní Europass všech oborů certifikát - barmanský kurz certifikát - kurz barista
Rozvrhy hodin: Vyučovací hodiny.docx (11,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Při výuce v odborných učebnách, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, přírodovědné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Štursova 14
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 200 211
Fax: 585 228 634
IZO:110014405
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 29,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano