Zde může být obrázek školy.

Biskupské gymnázium v Ostravě

Škola / charakteristika školy
Název školy:Biskupské gymnázium v Ostravě
Adresa školy: Ulice: Karla Pokorného 1284
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:Mgr. Jana Vylobová
Kontakt na školu Telefon: 596 784 458
Email: sekretariat@b-g.cz
Web: www.b-g.cz
IČ:00845388
RED-IZO:600017541
Zřizovatel:Biskupství ostravsko - opavské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Karla Pokorného 1284
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 784 458
IZO:000845388
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 266
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2022, Den na BiGy - 26. 1. 2023
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: 2021_vv_strategie.pdf (167,6 KB)
2021_prurezova_temata.pdf (236,6 KB)
1SVPcharakteristika.pdf (170,2 KB)
2021_Charakteristika_skoly.pdf (199,9 KB)
2021_Identifikacni_udaje.pdf (108,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD7_final.doc (194 KB)
Poslední výroční zpráva: Výročnízpráva20212022_web.pdf (945,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, duchovní obnovy, akce Studentské rady - Noc ve škole, Škola trochu jinak, Barevný týden ...
Certifikáty škol: Etická škola, Škola Paměti národa
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, španělský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, školní kaplan,
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), technické, hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, taneční, programování/robotika, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, Nadační fond Biskupského gymnázia v Ostravě
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Karla Pokorného 1284
Obec: Ostrava-Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 784 458
IZO:110550609