Zde může být obrázek školy.

Biskupské gymnázium v Ostravě

Škola / charakteristika školy
Název školy:Biskupské gymnázium v Ostravě
Adresa školy: Ulice: Karla Pokorného 1284
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:Mgr. Jana Vylobová
Kontakt na školu Telefon: 596 784 458
Email: sekretariat@b-g.cz
Web: www.b-g.cz
IČ:00845388
RED-IZO:600017541
Zřizovatel:Biskupství ostravsko - opavské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Karla Pokorného 1284
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 784 458
Fax: 596 784 458
IZO:000845388
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 232
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 1. 2021 on-line
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: 3sVPzacleneni prurezovych temat.pdf (281,3 KB)
2SVPvychovne a vzdelavaci strategie.pdf (228,5 KB)
1SVPcharakteristika.pdf (170,2 KB)
Charakteristika skoly.pdf (303,9 KB)
Identifikacni udaje.pdf (137,3 KB)
Školní řád: Skolni_rad_6_final.pdf (439,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_web_201920.pdf (1389,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, biologie, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny, duchovní obnovy, akce Studentské rady - Noc ve škole, Škola trochu jinak, Barevný týden ..., adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Etická škola
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní kaplan, speciální pedagog - externě, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, ICT, taneční, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Karla Pokorného 1284
Obec: Ostrava-Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 784 458
Fax: 596 784 458
IZO:110550609