Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 1207/8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Ředitel:Mgr. Milan Maceček
Kontakt na školu Telefon: 588 188 511
Email: macecek@gymspk.cz
Web: www.gymspk.cz
IČ:49589792
RED-IZO:600018016
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 58
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 741
Fax: 583 213 741
IZO:102692181
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 585
Dny otevřených dveří (termín/y): dne 9. 11. 2021 během akce Scholaris 2021, dále dne 26. 1. 2022 od 12:00 hod
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: centrálně stanovené testy Cermat v dubnu 2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 5_koncepce_20_22í.pdf (244,6 KB)
Školní vzdělávací program: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě 2019.pdf (1340,9 KB)
Čemukoli se učíš učíš se pro sebe 2019.pdf (1832,4 KB)
Školní řád: Klasifikačni_ řád_akt_2019.pdf (891,2 KB)
Školní_řád aktualizace 2019.pdf (589,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2019_20.pdf (4604,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, biologie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s Okresní knihovnou Šumperk, Divadlem Šumperk, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, francouzský, latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, kolečkové brusle, aikido, zdravotní tělocvik, sportovní hry - míčové sporty, ping-pong, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Besedy o technikách učení, vedení talentovaných žáků v soutěžích, podpora zapojení nadaných do programů univerzit a vědeckých pracovišť, u hendikepovaných žáků zohledňujeme jejichslabé stránky, v krajím případě poskytujeme výuku navíc a individuální studi
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, dramatický kroužek, sportovní, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 58
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 741
Fax: 583 213 741
IZO:102992266
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 27 Kč podle věku
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano