Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 1207/8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Ředitel:Mgr. Milan Maceček
Kontakt na školu Telefon: 588 188 511
Email: macecek@gymspk.cz
Web: www.gymspk.cz
IČ:49589792
RED-IZO:600018016
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 58
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 741
Fax: 583 213 741
IZO:102692181
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 572
Dny otevřených dveří (termín/y): počátek listopadu a konec ledna (vr. 2018 - 6. 11. 2018 a 30. 1. 2019)
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: centrálně stanovené testy Cermat v dubnu 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Konc_rozv_GŠpk_pro Inspis.pdf (444,5 KB)
Školní vzdělávací program: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě_2017.pdf (6691,5 KB)
Čemukoli se učíš učíš se pro sebe_2017.pdf (1839,5 KB)
Školní řád: školnířád aktualizace 2017.pdf (583,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2016_2017.pdf (6175,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s Okresní knihovnou Šumperk, Divadlem Šumperk, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, španělský, německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, kolečkové brusle, aikido, zdravotní tělocvik, sportovní hry - míčové sporty, ping-pong, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Besedy o technikách učení, vedení talentovaných žáků v soutěžích, podpora zapojení nadaných do programů univerzit a vědeckých pracovišť, u hendikepovaných žáků zohledňujeme jejichslabé stránky, v krajím případě poskytujeme výuku navíc a individuální studi
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: dramatický kroužek, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, informační bulletin, ročenka školy, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 58
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 741
Fax: 583 213 741
IZO:102992266
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 27 Kč podle věku
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano