Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 1207/8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Ředitel:Mgr. Milan Maceček
Kontakt na školu Telefon: 588 188 511
Email: macecek@gymspk.cz
Web: www.gymspk.cz
IČ:49589792
RED-IZO:600018016
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 58
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 741
IZO:102692181
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 576
Dny otevřených dveří (termín/y): dne 8. 11. 2022 během akce Scholaris 2022, dále dne 24. 1. 2023 od 12:00 hod
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné přijímací zkoušky Cermat v dubnu 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 5_koncepce_20_22í.pdf (244,6 KB)
Školní vzdělávací program: Vzdělaný+člověk+má+stálé+bohatství+v+sobě_2023.pdf (1440 KB)
Čemukoli+se+učíš+učíš+se+pro+sebe+2023.pdf (1926,1 KB)
Školní řád: Klasifikačni_ řád_akt_2019.pdf (891,2 KB)
Školní_řád aktualizace 2019.pdf (589,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2022_schválená.docx (2338,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s Masarykovou knihovnou Šumperk, Divadlem Šumperk, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, vodácký kurz, kolečkové brusle, aikido, zdravotní tělocvik, sportovní hry - míčové sporty, ping-pong, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Besedy o technikách učení, vedení talentovaných žáků v soutěžích, podpora zapojení nadaných do programů univerzit a vědeckých pracovišť, u hendikepovaných žáků zohledňujeme jejichslabé stránky, v krajím případě poskytujeme výuku navíc a individuální studi
Přítomnost specialistů: kariérový poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: technické, dramatický kroužek, literárně-dramatické, přírodovědné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 8
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 58
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 741
IZO:102992266
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 31 -36 Kč podle věku
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne