Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51
Adresa školy: Ulice: 5. května 51
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:PhDr. Mária Janáková, Ph.D
Kontakt na školu Telefon: 244 105 001
Email: zdravotnickaskola@centrum.cz
Web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz
IČ:00638722
RED-IZO:600019462
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 5. května 51
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 105 001
Fax: 244 105 043
IZO:110031067
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 820
Aktuální počet žáků: 812
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.11.2020, 6.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12-13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Školní řád: skolni-rad-szs.pdf (600,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-2019-2020.pdf (6809,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Den pro zdraví
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Doučování pro slabší žáky v rámci šablon MŠMT
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: 5. května 51
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 105 001
Fax: 244 105 043
IZO:110031075
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 420
Aktuální počet studentů: 404
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 186
Dny otevřených dveří (termíny): 17. 3. 2021
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: písemná
Termín přijímacích zkoušek: červen 2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Stipendium:
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: skolni-rad-vosz.pdf (502,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-2019-2020.pdf (6809,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ano - učebna pro záchranáře, nutriční terapeuty, všeobecné sestry, dětské sestry
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, sportovní dny, exkurze, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Vzdělávání
Obory vzdělání: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaná dětská sestra
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský jazyk, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano
ŠJ
Adresa: Ulice: 5. května 51
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 105 001
Fax: 261 216 493
IZO:110350341