Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113
Adresa školy: Ulice: Jiráskovy sady 113
Obec: Příbram I
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:Mgr. Václav Kočovský
Kontakt na školu Telefon: 318 623 231
Email: szs@szs.pb.cz
Web: http://www.szs.pb.cz
IČ:00066702
RED-IZO:600019560
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskovy sady 113
Obec: Příbram I
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 623 231
Fax: 318 623 231
IZO:110031105
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 275
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.12.2018, 7.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019 a 15.4.2019, náhradní termín 13.5.2019 a 14.5.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: motivační
Koncepce školy: Koncepcni zamer skoly14.pdf (828,8 KB)
Školní vzdělávací program: svpMZ.pdf (2355 KB)
svpNA.pdf (239,3 KB)
svpPS.pdf (2595 KB)
svpZA.pdf (3550,5 KB)
svpZL.pdf (3408 KB)
Školní řád: srss.pdf (3422,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vs_szs_vos_pb.pdf (3668,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Zdravý životní styl, Bezpečná škola
Domácí spolupráce : Nemocnice Příbram - praktická výuka, ČČK - organizace soutěží 1.pomoci, Policie ČR - Bezpečná škola,ZŠ a SŠ v regionu - ukázky 1. pomoci
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, plavání, bruslení, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, ICT metodik, metodik environmentální výchovy
Nabídka dalšího vzdělávání: Sanitář
Rozvrhy hodin: rozvrh2018_2019.pdf (235,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Ve všech učebnách.
Místo pro trávení volného času: Park v prostoru Zátiší
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Jiráskovy sady 113
Obec: Příbram I
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 623 231
Fax: 318 623 231
IZO:110031130
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 600
Aktuální počet studentů: 80
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 37
Dny otevřených dveří (termíny): 4.12.2018, 7.2.2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 18.6.2019, náhradní termín 20.6.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, parkování u školy, autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 3000
Koncepce školy: Koncepcni zamer skoly14.pdf (828,8 KB)
Akreditovaný vzdělávací program: AKR DVS.pdf (5625,3 KB)
Školní řád: srvs.pdf (2237,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016_2017.pdf (12644,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Zdravotnictví
Speciálně vybavené odborné učebny: Odborné učebny Ošetřovatelství, cizích jazyků, informatiky, biochemie a biofyziky, nutriční laboratoř
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 53-41-N/11 - Diplomovaná všeobecná sestra, 53-41-N/51 - Diplomovaná dětská sestra, 53-41-N/41 - Diplomovaný nutriční terapeut
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jiráskovy sady 113
Obec: Příbram
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 624 067
Fax: 318 624 067
IZO:110031113
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 84
Počet ubytovaných žáků a studentů: 49
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle od 16.00 hod. - Pá 15.00 hod.
Termín pro podání přihlášky : celoročně
Úplata za ubytování (v Kč): 1550
Úplata za stravování (v Kč): snídaně 20 Kč, oběd - 31 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : výtvarné, sportovní, společenské hry, literárně-dramatické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiráskovy sady 113
Obec: Příbram
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 624 067
Fax: 318 624 067
IZO:110031121