Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Adresa školy: Ulice: Broučkova 372
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Hynek Steska
Kontakt na školu Telefon: 577 008 115
Email: info@szszlin.cz
Fax: není
Web: www.szszlin.cz
IČ:00226319
RED-IZO:600019918
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Broučkova 372
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 008 111
Fax: 577 008 144
IZO:110031261
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 302
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. - 24. listopad 2018; 17. leden 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 10. - 11. 4. 2019; 2. - 7. 5. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 33, 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní vzdělávací program: DODATEK 2 ŠVP ZA.docx (36,1 KB)
DODATEK 1 ŠVP ZA.docx (37,5 KB)
DODATEK 1 ŠVP OŠ.docx (36,1 KB)
ŠVP ošetřovatel.doc (2132,5 KB)
ZDRAVOTNICKY ASISTENT.pdf (2666,3 KB)
Školní řád: Školní řád SŠ 1819.pdf (781,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1718.pdf (2364,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, biologie, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, odborné konference, sportovní kurzy, adaptační pobyt, soutěže AŠSK, sotěž první pomoci, festival kazuistik, psychologická olympiáda, školní soutěž v psychologii, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : město Zlín (vítání občánků, městská zeleň), mateřské a základní školy, UNICEF, krajská nemocnice T. Bati, Hasičský záchranný sbor ZK, Zdravotnická záchranná služba ZK,
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: in-line, , turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: zodpovídá výchovná poradkyně - komunikace s pedagogickou poradnou, pravidelné setkávání s psychologem a řešení aktuálních problémů, zajištění příspěvku na kompenzační pomůcky (notebook, ...)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, intranet, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Broučkova 372
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 008 111
Fax: 577 008 144
IZO:110031296
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 170
Aktuální počet studentů: 88
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 22
Dny otevřených dveří (termíny): 23. - 24. 11. 2018; 17. 1. 2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, parkování u školy, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 33, 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Stipendium ve výši 1500 Kč/semestr v případě splnění studijních povinností v termínu
Stipendium: mimořádné, motivační
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Školní řád VOŠ 1819.pdf (671,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1718.pdf (2364,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnické
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář (do 30. 6. 2020), Diplomovaná dětská sestra (od 1. 9. 2019)
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: konzultace
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano

Zařízení pro DVPP

Adresa: Ulice: Broučkova 372
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 008 115
Fax: 577 008 144
IZO:181044978

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Broučkova 4062
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 051
Fax: 577 008 144
IZO:110031270
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 120
Počet ubytovaných žáků a studentů: 105
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna, periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 33, 2
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : 30. 6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1300
Úplata za stravování (v Kč): S 29, O 35, V 32, celkem 96 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, rukodělné, sportovní, výtvarné
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Broučkova 4060
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 051
IZO:110031288
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano