Logo školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Adresa školy: Ulice: Broučkova 372
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Hynek Steska
Kontakt na školu Telefon: 577 008 115
Email: info@szszlin.cz
Web: www.szszlin.cz
IČ:00226319
RED-IZO:600019918
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Broučkova 372
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 008 111
Fax: 577 008 144
IZO:110031261
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 302
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. - 24. listopad 2018; 17. leden 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 10. - 11. 4. 2019; 2. - 7. 5. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 33, 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní vzdělávací program: DODATEK 2 ŠVP ZA.docx (36,1 KB)
DODATEK 1 ŠVP ZA.docx (37,5 KB)
DODATEK 1 ŠVP OŠ.docx (36,1 KB)
ŠVP ošetřovatel.doc (2132,5 KB)
ZDRAVOTNICKY ASISTENT.pdf (2666,3 KB)
Školní řád: Školní řád SŠ 1819.pdf (781,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1718.pdf (2364,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, odborné konference, sportovní kurzy, adaptační pobyt, soutěže AŠSK, sotěž první pomoci, festival kazuistik, psychologická olympiáda, školní soutěž v psychologii, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : město Zlín (vítání občánků, městská zeleň), mateřské a základní školy, UNICEF, krajská nemocnice T. Bati, Hasičský záchranný sbor ZK, Zdravotnická záchranná služba ZK,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, in-line, , lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: zodpovídá výchovná poradkyně - komunikace s pedagogickou poradnou, pravidelné setkávání s psychologem a řešení aktuálních problémů, zajištění příspěvku na kompenzační pomůcky (notebook, ...)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, intranet
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Broučkova 372
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 008 111
Fax: 577 008 144
IZO:110031296
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 170
Aktuální počet studentů: 88
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 22
Dny otevřených dveří (termíny): 23. - 24. 11. 2018; 17. 1. 2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, parkování u školy, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 33, 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Stipendium ve výši 1500 Kč/semestr v případě splnění studijních povinností v termínu
Stipendium: mimořádné, motivační
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Školní řád VOŠ 1819.pdf (671,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1718.pdf (2364,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnické
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář (do 30. 6. 2020), Diplomovaná dětská sestra (od 1. 9. 2019)
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: konzultace
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Zařízení pro DVPP
Adresa: Ulice: Broučkova 372
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 008 115
Fax: 577 008 144
IZO:181044978
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Broučkova 4062
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 051
Fax: 577 008 144
IZO:110031270
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 120
Počet ubytovaných žáků a studentů: 105
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: periferie, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 33, 2
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : 30. 6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1300
Úplata za stravování (v Kč): S 29, O 35, V 32, celkem 96 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, sportovní, výtvarné, rukodělné
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Broučkova 4060
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 051
IZO:110031288
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano