Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Horní náměstí 1
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová
Kontakt na školu Telefon: 483 312 805
Email: sekretariat@supsavos.cz
Fax: 483 310 421
Web: www.supsavos.cz
IČ:60252600
RED-IZO:600020371
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Horní náměstí 1
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 80
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 805
Fax: 483 310 421
IZO:102047723
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 117
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná, pohovor, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 7.1. a 8.1. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: sm-02-skolni(vnitrni)_rad_mb_v2017-2018_042018.doc (237,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_2018_final.doc (2571,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Šablony pro SŠ, NAKAP
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Horní náměstí 1
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 80
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 805
Fax: 483 310 421
IZO:110028627
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 24
Aktuální počet studentů: 17
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 8
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: ústní, talentová, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: červen
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, parkování u školy, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné: ne
Stipendium: umělecké
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Školní řád: sm-02-skolni(vnitrni)_rad_mb_v2017-2018_042018.doc (237,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_2018_final.doc (2571,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Ražená medaile a mince
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarné, umělecké
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, tematické/projektové dny, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách,
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Ražená medaile a mince
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano