Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Horní náměstí 1
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová
Kontakt na školu Telefon: 483 312 805
Email: sekretariat@supsavos.cz
Fax: 483 310 421
Web: www.supsavos.cz
IČ:60252600
RED-IZO:600020371
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Horní náměstí 1
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 80
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 805
Fax: 483 310 421
IZO:102047723
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 117
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná, pohovor, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 7.1. a 8.1. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: sm-02-skolni(vnitrni)_rad_mb_v2017-2018_042018.doc (237,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_2018_final.doc (2571,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy
Zapojení ve specifických programech : Šablony pro SŠ, NAKAP
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Horní náměstí 1
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 80
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 805
Fax: 483 310 421
IZO:110028627
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 24
Aktuální počet studentů: 17
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 8
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: ústní, talentová, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: červen
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné: ne
Stipendium: umělecké
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Školní řád: sm-02-skolni(vnitrni)_rad_mb_v2017-2018_042018.doc (237,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_2018_final.doc (2571,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Ražená medaile a mince
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarné, umělecké
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Ražená medaile a mince
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano