Zde může být obrázek školy.

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17

Škola / charakteristika školy
Název školy:Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17
Adresa školy: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Ředitel:PaedDr. Martina Helešicová
Kontakt na školu Telefon: 220 515 264
Email: info@skolajj.cz
Web: www.skolajj.cz
IČ:48134546
RED-IZO:600020746
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:110350324
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Aktuální počet dětí: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli na základě telefonické dohody
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7.15 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: skolni-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani.pdf (547,8 KB)
Školní řád: ms.pdf (52,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: mateřská škola pro zrakově postižené děti
Provoz MŠ: celodenní, internátní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:048134546
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 85
Aktuální počet žáků: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli na základě telefonické dohody
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.1.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: svp-zs.pdf (2228 KB)
Školní řád: zs.pdf (106,8 KB)
Poslední výroční zpráva: 2016-2017.pdf (992,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:110036166
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 16
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli na základě telefonické dohody
Forma přijímacího řízení: ústní , test všeobecných studijních předpokladů
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: svp-prs (1).pdf (1919,4 KB)
Školní řád: ps.pdf (58,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2016-2017.pdf (992,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, hudební
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:151040796
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 31
Zahájení přijímání nových žáků: 20.5.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: okres
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Provoz zařízení (od - do): 8-15 hod.
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): ZUŠ pro zrakově postižené žáky
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na strunné nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, hra na akordeon, hra na dechové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na klávesové nástroje
Škola organizuje : koncerty
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní družina
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:110011180
Školní klub
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:150008988
Internát
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:110011171
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 52
Počet ubytovaných dětí a žáků: 34
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 22
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): celodenní víkendech školního vyučování
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy, děti mateřské školy, žáky základní školy speciální
Úplata za stravování (v Kč): 500
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, výtvarné, ICT, hudební
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: Wifi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:110011198
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 22
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): 8-16 hod.
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho rodině, služby jeho škole, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Loretánská 19 a 17
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 515 264
Fax: 220 515 124
IZO:102413002
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-35 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne