Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54
Adresa školy: Ulice: Vinohradská 54
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:PaedDr. Stanislav Drbout
Kontakt na školu Telefon: 224 254 257
Email: skola@skolavinohradska.cz
Web: www.skolavinohradska.cz
IČ:61389447
RED-IZO:600020789
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Vinohradská 54
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 254 257
Fax: 222 513 853
IZO:102037914
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 78
Dny otevřených dveří (termín/y): individuálně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A,tramvaj 10,11,16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Koncepce školy: KONCEPCE_SKOLY_ZS.docx (23,4 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_ZAKLADNI_VZDELAVANI_I_II_stupen.pdf (2725,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SKOLNI_druzina_SVP.docx (27,4 KB)
Školní řád: ŠKOLNI_RAD_1_10_2012.doc (416,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2013.doc (634,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce : ZŠ,SPC,PPP,DDÚ,SVP,OSPOD,PČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Škola samostatně zřízená pro vdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli
Střední škola
Adresa: Ulice: Vinohradská 54
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 254 257
Fax: 222 513 853
IZO:110001699
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 48
Aktuální počet žáků: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2014
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A,tramvaj 110,11,16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: KONCEPCE_SKOLY.docx (671,8 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_PrS.doc (3576,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNI_RAD_1_10_2012.doc (416,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2013.doc (634,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce : MŠ,ŠJ,PrŠ,OU,SPC,PPP,OSPOD,SVP,DDÚ,PČR
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Škola samostatně zřízená pro žáky s mentální retardací
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, rukodělné, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Vinohradská 920
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 254 257
Fax: 224 254 257
IZO:110001702
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: Vinohradská 920
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 254 257
Fax: 224 254 257
IZO:108000036
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vinohradská 920
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 254 257
Fax: 224 254 257
IZO:110000595
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano