Zde může být obrázek školy.

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19
Adresa školy: Ulice: náměstí Míru 601/19, Vinohrady
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:PhDr. Martina Malotová
Kontakt na školu Telefon: 222 515 134
Email: info@skolazrak.cz
Web: www.skolazrak.cz
IČ:48133035
RED-IZO:600020801
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Míru 19
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 515 134
Fax: 222 515 134
IZO:048133035
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 119
Dny otevřených dveří (termín/y): 3x ročně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro Náměstí Míru, tram Nám.Míru
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 8,10
Začátek první vyučovací hodiny: 8,30
Koncepce školy: Koncepce ZŠ 2 verze.doc.docx (53,3 KB)
Poslední výroční zpráva: výr.zpráva za 13_14.pdf (923,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: škola samostatně zřízená pro žáky se zrakovým postižením, sportovní, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, Vím, co jím, Eko hrátky,
Domácí spolupráce : fakultní škola PedF UK v Praze, POlicie MČ Praha 2, VOŠ Pedag.Praha 6, UJAK Praha, s.r.o.
Mezinárodní spolupráce: Erasmus Mundus, studijní stáže zaměstnanců v EU
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: 6áci se zdravotním postižením, zdravotním a sociáním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: pracovny školního internátu , herna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. Míru 19
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 515 134
Fax: 222 515 134
IZO:110001800
Školní klub
Adresa: Ulice: nám. Míru 19
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181056631
Internát
Adresa: Ulice: nám. Míru 19
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 515 134
Fax: 222 515 134
IZO:110001796
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: nám. Míru 19
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 515 134
Fax: 222 515 134
IZO:108025349
ŠJ
Adresa: Ulice: nám. Míru 19
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 518 088
Fax: 222 515 134
IZO:108025241
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: Snídaně, svačiny, oběd, odpolední svačiny a večeře, ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne