Zde může být obrázek školy.

Odborné učiliště Vyšehrad

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště Vyšehrad
Adresa školy: Ulice: Vratislavova 6
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 00
Ředitel:Mgr. Josef Filip
Kontakt na školu Telefon: 224 921 825,22
Email: sps.vratislavova@zris.mepnet.cz
Web: www.ouvysehrad.cz
IČ:60436735
RED-IZO:600020827
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vratislavova 6
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 921 825
IZO:060436735
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 303
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.12.2018, 17. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 17, 7, 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : Kaufland - "My jsme partneři", Fakultní škola Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky