Logo školy

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Jana Masaryka 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Alice Běhounková
Kontakt na školu Telefon: 222 512 391
Email: integral@volny.cz
Web:
IČ:25602578
RED-IZO:600020835
Zřizovatel:Pavla Jandová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Jana Masaryka 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 512 391
Fax: 224 253 470
IZO:108056856
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 135
Aktuální počet žáků: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.12.2014, 21.4.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A, tram 22, 16, 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 8:10
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 25000
Koncepce školy: Koncepce školy.doc (39,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - textová část.doc (557,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád.doc (169,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za šk.rok 2013-2014.doc (273,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: pro žáky se specifickými poruchami učení
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, Přespání ve škole pro žáky I. stupně ve spolupráci s dětským oddělením Městské knihovny,Pohádkový zápis do 1. třídy, Škola hrou pro budoucí prvňáčky, Absolventské práce žáků 9. třídy, Beseda s absolventy, Bleskový sběr starého papíru 4x do roka , návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školy, Ovoce do škol, Školní mléko, Recyklohraní
Domácí spolupráce : Policie ČR, Městská policie, náslechy studentů pedagogických fakult
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: bezplatné doučování ČJ a M na II. stupni, specifická reedukace pro žáky se SPU, logopedická náprava, péče školního psychologa, nácvik sociálních dovedností
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Školní družina - nejčastější otázky.doc (29,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy tříd.xlsx (61,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, Vaření s rodilým mluvčím, Bytové divadlo
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), společné konzultace všech vyučujících 4x do roka
ŠD
Adresa: Ulice: Jana Masaryka 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 512 391
Fax: 224 253 470
IZO:110001559
ŠK
Adresa: Ulice: Jana Masaryka 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 512 391
Fax: 224 253 470
IZO:161101712
ŠJ
Adresa: Ulice: Jana Masaryka 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 512 391
Fax: 224 253 470
IZO:110001567