Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2
Adresa školy: Ulice: Měcholupy 2
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Ředitel:Mgr. Jana Bittnerová
Kontakt na školu Telefon: 376 395 390
Email: bittnerova@ddsmecholupy.cz
Web: www.ddsmecholupy.cz
IČ:61781517
RED-IZO:600022927
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Měcholupy 2
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 395 390
Fax: 376 395 585
IZO:110031814
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 30
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: bezdrátový telefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní řád: Školní řád 1. 9. 2019.docx (64,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva DDŠ, ZŠ a ŠJ Měcholupy 2, 2019-2020.doc (199,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: žáci s nařízenou ústavní výchovou, sociálně znevýhodnění, zdravotní postižení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Měcholupy 2
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 395 390
Fax: 376 395 585
IZO:102164975
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 30
Zaměření dětského domova se školou: koedukované skupiny (chlapci i dívky)
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 5
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika dětského domova se školou
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času : zahrada, hřiště
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, rukodělné
Specifické akce: návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače v pokojích, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Spolupráce: OSPOD, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, Policie ČR, zájmové spolky, školské poradenské zařízení
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky, cennosti
Kapesné: ano
Dary: finanční, věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Měcholupy 2
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 378 609 754
Fax: 376 395 585
IZO:102616256
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne