Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2
Adresa školy: Ulice: Měcholupy 2
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Ředitel:Mgr. Jana Bittnerová
Kontakt na školu Telefon: 376 395 390
Email: bittnerova@ddsmecholupy.cz
Web: www.ddsmecholupy.cz
IČ:61781517
RED-IZO:600022927
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Měcholupy 2
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 395 390
IZO:110031814
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 23
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: bezdrátový telefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní řád: Školní řád 1. 9. 2019.docx (64,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva DDŠ, ZŠ a ŠJ Měcholupy 2, 2019-2020.doc (199,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, bazén, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Specifické formy podpory žákům: žáci s nařízenou ústavní výchovou, sociálně znevýhodnění, zdravotní postižení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Měcholupy 2
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 395 390
IZO:102164975
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 23
Zaměření dětského domova se školou: koedukované skupiny (chlapci i dívky)
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 4
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika dětského domova se školou
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času : zahrada, hřiště
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, rukodělné
Specifické akce: návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače v pokojích, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Spolupráce: OSPOD, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, Policie ČR, zájmové spolky, školské poradenské zařízení
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky, cennosti
Kapesné: ano
Dary: finanční, věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Měcholupy 2
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 378 609 754
IZO:102616256
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne