Zde může být obrázek školy.

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45
Adresa školy: Ulice: Macháčkova 905/45, Skvrňany
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Karla Adámková
Kontakt na školu Telefon: 377 931 648,725
Email: skola@skolymach.cz
Web: https://www.skolymach.cz/
IČ:70839352
RED-IZO:600023036
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Macháčkova 45
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 931 648
IZO:181035405
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 19
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvajová linka č.2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: OŠ, ZŠ a MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, sportovní dny
Domácí spolupráce: Praxe studentů VŠ
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Škola je zřízena dle §16 odst.9 ŠZ
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice: V Sídlišti 349
Obec: Zbůch
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 22
Kontakt na školu: Telefon: 377 931 648,72
IZO:110032004
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 96
Aktuální počet žáků: 78
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvajová linka č.2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Sypo, BOVYS
Domácí spolupráce : Praxe studentů VŠ
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Škola zřízena dle §16 odst.9 ŠZ
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Macháčkova 905/45, Skvrňany
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 931 648,72
IZO:108032019
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 62
Aktuální počet žáků: 40
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvajová linka č.2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Sypo
Domácí spolupráce : Praxe studentů VŠ
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: Obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, přehled absence
Školní družina
Adresa: Ulice: Macháčkova 43
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 539 339
IZO:164101870
Spec. pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Macháčkova 43
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 539 339
IZO:110032021
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvajová linka č.2
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7.00 - 17.00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Macháčkova 45
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 931 648
IZO:181024314
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 32, Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne