Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jakubské nám. 113
Obec: Česká Kamenice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 21
Ředitel:Mgr. Eva Franzová
Kontakt na školu Telefon: 412 582 672
Email: specskoly.ck@volny.cz
Web: www.specck.cz
IČ:63155931
RED-IZO:600023231
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Jakubské nám. 113
Obec: Česká Kamenice
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 21
Kontakt na školu: Telefon: 412 582 672
IZO:102577421
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 114
Aktuální počet žáků: 48
Dny otevřených dveří (termín/y): Nemáme. Dle dohody prohlídku školy domluvíme s rodiči individuálně.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola, Les ve škole, Drogy trochu jinak, Recyklohraní, Plastožrout, Záchranný kruh, 72 hodin - Ruku na to, Ovoce a zelenina do škol, Veselé zoubky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: zdravotně postižení žáci (LMP, kombinované vady) - individuální vzdělávací program
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, PC učebna vybavena stolními počítači. V každé učebně je interaktivní dataprojektor. Notebooky a tablety k dispozici pro všechny žáky. Přístup na internet pouze v rámci výuky.
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Jakubské nám. 113
Obec: Česká Kamenice
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181042771
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 20
Aktuální počet žáků: 6
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 2000
Rozšířené informace o ročním školném: V Praktické škole dvouleté je školné využito pro nákup materiálu v předmětech Výživa a příprava pokrmů a Práce v domácnosti.
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola, Les ve škole, Drogy trochu jinak, Recyklohraní, Plastožrout, Záchranný kruh, 72 hodin - Ruku na to
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: zdravotně postižení žáci (LMP, kombinované vady) - individuální vzdělávací program
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, PC učebna vybavena stolními počítači. V každé učebně je interaktivní dataprojektor. Notebooky a tablety využívají především těžce postižení žáci. Přístup na internet pouze v rámci výuky., Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti