Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 1804
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Ředitel:Mgr. Jaroslav Červinka
Kontakt na školu Telefon: 412 372 207
Email: skola@specvdf.cz
Web:
IČ:65081811
RED-IZO:600023273
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Adresa: Ulice: U Nemocnice 1298
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 372 207
IZO:108020517
Základní škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 1804
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 372 207
IZO:102577137
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 100
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Koncepce školy: koncepce - vize.docx (29,1 KB)
Školní vzdělávací program: 1-ŠVP 1-18.doc (176,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 1-ŠVP ZV 1-8.doc (98,3 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ.doc (103,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_13-14.docx (64,1 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Gymnázium Varnsdorf
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, zdravotně postižení žáci
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, ICT, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 1804
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 372 207
IZO:110002962