Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Údolí Kamenice 238
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Ředitel:Mgr. Luděk Špráchal
Kontakt na školu Telefon: 483 394 085
Email: zvstanvald@volny.cz
Fax: 483 393 085
Web: www.zshortan.cz
IČ:60254238
RED-IZO:600023354
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Údolí Kamenice 238
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 085
Fax: 483 393 085
IZO:102177520
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: ZŠ praktická
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, akce primární prevence patologických jevů , tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Obědy pro děti
Domácí spolupráce : Policie, OSPOD, nízkoprahové komunitní centrum, terénní pracovníci, poradenská zařízení, lékaři, školy v regionu, Maják o.p.s., úřad práce, odborná učiliště
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání, cyklistika
Specifické formy podpory žákům: žáci s lehkým mentálním postižením, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: Údolí Kamenice 238
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 085
Fax: 483 393 085
IZO:130000051

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Údolí Kamenice 331
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 085
Fax: 483 393 085
IZO:102717699