Zde může být obrázek školy.

PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Miriam Urbanová
Kontakt na školu Telefon: 495 538 989
Email: prointepo@prointepo.org
Web: www.prointepo.org
IČ:25263633
RED-IZO:600023958
Zřizovatel:PhDr. Jarmila Karpašová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
Fax: 495 538 989
IZO:110032349
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 21
Aktuální počet dětí: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.6. oficiální, jinak po domluvě s rodiči kdykoli individuálně
Kritéria příjímacího řízení: kritéria pro přijetí do MŠ.doc (1819,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1300
Koncepce školy: KONCEPČNÍ_ZÁMĚRY_ŠKOLY.docx (896,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2013.doc (374,8 KB)
Školní řád: školní řád.doc (404,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnotící a kontrolní systém graf 2011.doc (122,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro děti se zdravotním a kombinovaným postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka
Domácí spolupráce: v rámci dne otevřených dveří ostatní MŠ a ZŠ, Arpida České Budějovice, Policie ČR, UHK, FN HK, SOŠ veřejnosprávní, SOU
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup, malý kolektiv, do výuky zahrnuta canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxační techniky, sociální učení a sebeobsluha, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, psychologie
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, fyzioterapeut, ergoterapeut, fyzikálně rehabilitační lékař, sociální pracovník
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
Fax: 495 538 989
IZO:061223174
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 56
Aktuální počet žáků: 55
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 6. oficiální den otevřených dveří; kdykoli během školního roku individuálně po konkrétní domluvě, v listopadu v rámci dnů otevřených dveří SSŠČMS
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:30 do 16:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 1300
Koncepce školy: KONCEPČNÍ_ZÁMĚRY_ŠKOLY.docx (896,1 KB)
Školní vzdělávací program: OSNOVA DOKUMENTU ŠVP.doc (25,6 KB)
NÁZVY KAPITOL.doc (185,9 KB)
VI. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH.doc (28,7 KB)
ÚVODNÍ STRÁNKA.doc (179,2 KB)
IV. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE.doc (57,9 KB)
II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ŠVP, PEDAG. SBORU.doc (125,4 KB)
V. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP.doc (54,3 KB)
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY.doc (181,8 KB)
III. PODMÍNKY ŠKOLY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ ŠVP.doc (52,7 KB)
Charakteristika pedagogické sboru 13-14.docx (61,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Skolni vzdelavaci program SD - Cestujeme po ČR.doc (99,3 KB)
Školní řád: školní řád.doc (404,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni zprava2012-2013.docx (17491 KB)
titulni list-cinnost.docx (566 KB)
pavouk zaměstnanců - 2012-2013.doc (95,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: primární zaměření školy je pro děti a žáky se zdravotním oslabením, postižením a kombinovanými vadami
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka
Domácí spolupráce : v rámci dne otevřených dveří ostatní ZŠ a MŠ, Arpida České Budějovice, Policie ČR, praxe SOU, SOŠ veřejnosprávní, UHK
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, vše probíhá v rámci zdravotního postižení žáků, aktivně se žáci účastní pohybové aktivity BOCCIA, která je určena speciálně pro vozíčkáře; nepravidelně probíhí mushing a hipoterapie
Alternativní písmo: VOKS
Specifické formy podpory žákům: do výuky zařazena arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, sociální dovednosti, muzikoterapie, relaxační dovednosti, canisterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, pomoc sociálního pracovníka a psychologa; úzká spolupráce s OSPODem
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, rehabilitační lékař
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD.docx (12,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: IV.trida.xls (50,7 KB)
II. třída.xls (60,9 KB)
III.trida.xlsx (15,2 KB)
I. třída.xls (36,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Střední škola
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458/1, Pražské Předměstí
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu:
IZO:181073501
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
Fax: 495 538 989
IZO:110032365
Školní družina
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
Fax: 495 538 989
IZO:110032357
Šk. zařízení pro další vzděl. ped. prac.
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
Fax: 495 538 989
IZO:151036918
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
Fax: 495 538 989
IZO:108007944
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
Fax: 495 538 989
IZO:110100468
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: dle věkové kategorie od 20 do 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne