Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240
Adresa školy: Ulice: F. Palackého 1240
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Ředitel:Mgr. Lenka Lusková, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 495 490 318
Email: zsp.nb@tiscali.cz
Fax: není
Web: www.zspbydzov.cz
IČ:70837538
RED-IZO:600023982
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: F. Palackého 1240
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 490 318
IZO:102078378
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 57
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup - elektronický zvonek
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: F. Palackého 1240
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 490 318
IZO:110010540

Školní klub

Adresa: Ulice: F. Palackého 1240
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 490 318
IZO:150010311

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: F. Palackého 1240
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 490 318
IZO:110010558