Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Rašínova 313
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Ředitel:Mgr. Milena Liskovská Turková
Kontakt na školu Telefon: 491 474 299
Email: zsnona@nonanmnm.com
Fax: není
Web: http://www.nonanmnm.com
IČ:25299140
RED-IZO:600024261
Zřizovatel:Mgr. Jana Potočková
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Rašínova 313
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181044536
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 12
Aktuální počet dětí: 12
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.docx (34,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ - NONA 6 - příloha měsíční plán.docx (74,9 KB)
ŠVP - NONA 6, MŠ.doc (277,5 KB)
Školní řád: Školní řád mateřské školy.doc (69,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola
Domácí spolupráce: Jsme pracovištěm praxi pro Evangelickou akademii v Náchodě, dále k nám chodí na praxi studenti z Pedagogické fakulty v Hradce Králové, Olomouce, Brna, z VOŚ v Litomyšli a ze zdravotní školy v Hradci Králové a v Plzni.
Mezinárodní spolupráce: Spolupracujeme se společností zdravotně postižených v Hildenu a navštěvujeme jejich zařízení.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: Canisterapie, fyzioterapie, bazální stimulace, metoda snoezelen, muzikoterapie, ergoterapie, logopedie, hledání náhradních komunikačních činností (VOX, práce s iPady, piktogramy, znak do řeči), strukturovaný program.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Základní škola

Adresa: Ulice: Rašínova 313
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 299
IZO:110000021
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 47
Aktuální počet žáků: 47
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2016
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,05
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.docx (34,4 KB)
Školní vzdělávací program: SVP NONA 1.pdf (654,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP SD NONA 4 - ŠD priloha I plan vychovne vzdelavacich cinnosti.pdf (722,3 KB)
Školní řád: Školní řád 1.doc (202,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva škola 2014 - 2015.pdf (717,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jsme základní školou speciální pro žáky s lehkou, středně těžkou, těžkou mentální retardaci, kombinovanými vadami a autismem, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, bazén, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola
Domácí spolupráce : Na praxi k nám pravidelně docházejí žáci Evangelické akademie v Náchodě, studenti pedagogické fakulty v Hradci Králové, Olomouci, Brně.
Mezinárodní spolupráce: Škola dlouhodobě spolupracuje se společností zdravotně postižených v Hildenu.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Ucelená terapie - bazální stimulace, canisterapie, fyzioterapie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace (VOKS, iPady, komunikátory,...)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Školní řád školní družiny.doc (61,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: fotografické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)

Školní družina

Adresa: Ulice: Rašínova 313
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 299
Fax: 491 471 027
IZO:150024738

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Rašínova 313
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 474 299
IZO:181024462
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: dle věku stravovaných
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne