Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Štefanikova 1142/2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Ředitel:Mgr. Jana Bousková
Kontakt na školu Telefon: 516 452 044
Email: zvs.boskovice@bk.orgman.cz
Web: www.zspboskovice.cz
IČ:62075985
RED-IZO:600024849
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Otakara Kubína 179
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 491 342
IZO:118100572
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 10
Aktuální počet dětí: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): v rámci DOD při DLPP
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7,00 hodin do 17,00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zaměřeno na sebeobsluhu dětí, rozvoj komunikačních schopností a jemné a hrubé motoriky
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: 0
Domácí spolupráce: SPgŠ, Hasiči, ...
Mezinárodní spolupráce: Spojená škola internátná Z. Nejedlého 41, Levice
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: speciální rehabilitační cvičení - Vojtova metoda, Klokanův kufr, alternativní komunikace, prvky bazální stimulace
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Štefánikova 2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 455 133
Fax: 516 453 030
IZO:102007870
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 123
Aktuální počet žáků: 94
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.12.,2021 .17.2.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6,45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 3.9.2018.pdf (797,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2020 -21 činnost_školy.doc (193,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, programy v rámci EVVO,projekty v rámci dopravní výchovy, projekty zaměřené na Zv, projekt Záložka spojuje školy, Projekt 72 hodin,
Domácí spolupráce : SPgŠ Boskovice,SVČ, PdF MU , PdF UP Olomouc, SPC Brno, Blansko, MKS Bce, MP Bce, Hasiči, VOŠ Bce, DD Bce, SVČ,
Mezinárodní spolupráce: Spojená škola internátná Z. Nejedlého 41, Levice
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, relaxační plavání, relaxační bruslení, kompenzační cvičení, rehabilitační cvičení,
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: specifické metody a formy výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - globální metoda čtení...
Přítomnost specialistů: logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, jazykové, sportovní, hudební, turistické, literárně-dramatické, logopedický kroužek, hudební kroužek, čtenářský kroužek, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Střední škola
Adresa: Ulice: Štefánikova 2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 455 133
Fax: 516 453 030
IZO:150076983
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 28
Aktuální počet žáků: 19
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.12.2021., 17.2.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6,45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8, 00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD PrŠ -od 3.9.2018.pdf (730 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2020 -21 činnost_školy.doc (193,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : VOŠ Bce, SPgŠ Boskovice, IZS, SVČ, Policie ČR, MSSS,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: specifické metody a formy práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršova 23
Obec: Letovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 61
Kontakt na školu: Telefon: 516 474 124
IZO:110003721
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 15,45 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky
Internát
Adresa: Ulice: Štefánikova 2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 455 133
Fax: 516 453 030
IZO:110003772
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 24
Počet ubytovaných dětí a žáků: 8
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od pondělí do pátku
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy, žáky základní školy speciální
Úplata za ubytování (v Kč): dle tabulky podle věku- kontaktovat ekonomku školy
Úplata za stravování (v Kč): dle tabulky podle věku- kontaktovat ekonomku školy
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: hudební, výtvarné, společenské hry, turistické, sportovní, ICT, rukodělné
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, Wifi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Štefánikova 2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 455 133
Fax: 516 453 030
IZO:103267191
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28-31 korun
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Zdravá výživa - -společný projekt, Dny mléka, společné zdravé svačinky,Projekt -besedy na téma zdravé stravování
Nápojové/potravinové automaty: ne