Zde může být obrázek školy.

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
Adresa školy: Ulice: Cyrilometodějská 22
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Mgr. Milan Šelle
Kontakt na školu Telefon: 568 821 496
Email: specskoly@volny.cz
Web: www.specskolytrebic.cz
IČ:47443936
RED-IZO:600025683
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Cyrilometodějská 22
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 821 496
Fax: 568 821 089
IZO:047443936
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 232
Aktuální počet žáků: 107
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční,
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Cyrilometodějská 22
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 821 496
Fax: 568 821 496
IZO:110021576
Internát
Adresa: Ulice: Zahradníčkova 23
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110021568
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Cyrilometodějská 22
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 821 496
Fax: 568 821 496
IZO:103131116
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23-27,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne