Logo školy

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 487/45
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Ředitel:Mgr. Ilona Šustalová
Kontakt na školu Telefon: 556 707 969
Mobil: 732 921 970
Email: lada.volkova@ouaprs.cz
Web: www.ouaprs.cz
IČ:00601594
RED-IZO:600026396
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 45
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 11
Kontakt na školu: Telefon: 556 707 969
IZO:108022161
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 182
Aktuální počet žáků: 90
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Koncepce školy:
Školní řád: skolni_rad_10.10.2022.pdf (343,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VyrocniZprava21-22.pdf (2434,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin: nový rozvrh hodin od 1.9.2022.xlsx (15,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová)
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hoblíkova 14
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 11
Kontakt na školu: Telefon: 556 708 353
IZO:110022742
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sokolovská 45
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 11
Kontakt na školu: Telefon: 556 707 969
IZO:103120271