Logo školy

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 487/45
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Ředitel:Mgr. Ilona Šustalová
Kontakt na školu Telefon: 556 707 969
Email: vrublova@ouaprs.com
Web: WWW.ouaprs.com
IČ:00601594
RED-IZO:600026396
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 45
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 11
Kontakt na školu: Telefon: 556 707 969
Fax: 556 707 623
IZO:108022161
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 182
Aktuální počet žáků: 102
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Koncepce školy:
Školní řád: skolni_rad_15102020.pdf (379,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ19-20-OUaPrŠ.pdf (933,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin: rozvrh hodinod od 1.9.2020.xlsx (15,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hoblíkova 14
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 11
Kontakt na školu: Telefon: 556 708 353
Fax: 556 707 623
IZO:110022742
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sokolovská 45
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 11
Kontakt na školu: Telefon: 556 707 969
Fax: 556 707 623
IZO:103120271