Zde může být obrázek školy.

Základní škola Halenkov 25

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Halenkov 25
Adresa školy: Ulice:
Obec: Halenkov 25
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 03
Ředitel:Mgr. Pavel Krůžela
Kontakt na školu Telefon: 571 457 360
Email: zvs.halenkov@tiscali.cz
Web: www.zsphalenkov.cz
IČ:70238944
RED-IZO:600027171
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkov 25
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 03
Kontakt na školu: Telefon: 571 457 360
Fax: 571 457 360
IZO:102780340
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 64
Aktuální počet žáků: 17
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv dle domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD, autobus,vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Halenkov 25.pdf (2819,6 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Halenkov 25.pdf (325,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 -20.doc (133,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkov 25
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 03
Kontakt na školu: Telefon: 571 457 360
IZO:103108751
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26-28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne