Zde může být obrázek školy.

Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 458
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Ředitel:Mgr. Libor Vrána
Kontakt na školu Telefon: 584 421 275
Email: info@oulipova.cz
Web: www.oulipova.cz
IČ:00843032
RED-IZO:600027287
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 458
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Kontakt na školu: Telefon: 584 421 275
IZO:102856613
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: slovenský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva
Internát
Adresa: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 458
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Kontakt na školu: Telefon: 584 421 275
IZO:110025326
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 458
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Kontakt na školu: Telefon: 584 421 275
IZO:103044191