Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 547
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Ředitel:Mgr. Jiří Vodák
Kontakt na školu Telefon: 571 489 401
Email: vodak@ddsbph.cz
IČ:63458896
RED-IZO:600030687
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 547
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 489 401
IZO:110026985
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 33
Dny otevřených dveří (termín/y): 12/2022 a 6/2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: nepřetržitý provoz
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje 2020-2025 1.9.pdf (244,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-5- 1.9.2021.pdf (4145,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program na úseku výchovy 1.9.2022.pdf (413,3 KB)
Školní řád: Školní řád 1.9.2022.pdf (440,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.pdf (924,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pro chlapce plnící povinnou školní docházku
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci sociálně znevýhodněni, slabší žáci, žáci bez motivace k učení, žáci s výchovně léčebným programem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin ŠR 2022-2023 1.9.2022.pdf (87,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, ICT, taneční, přírodovědné, technické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Havlíčkova 547
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 489 401
IZO:110026977
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 33
Zaměření dětského domova se školou: chlapci
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 5
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Charakteristika dětského domova se školou
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna, stravování zajišťuje rodinná skupina
Místo pro trávení volného času : zahrada, hřiště, herna
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, technické, turistické, rukodělné
Specifické akce: besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Spolupráce: OSPOD, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, Policie ČR, školy v regionu, školské poradenské zařízení
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky, cennosti, fotografie
Kapesné: ano
Dary: zážitkové (akce, výlety, pobyty), finanční, věcné
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, e-mailová komunikace, webové stránky
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: telefonické, sociální síť, pravidelné pobyty u rodičů
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 547
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 489 401
IZO:110026993
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: bezplatné - děti jsou v plném přímém zaopatření
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, snídaně přesnídávka oběd svačina večeře druhá večeře celodenní pitný režim jídelníček se sestavuje ve spolupráci se spolusprávou dětí
Nápojové/potravinové automaty: ne