Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Hellichova

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Hellichova
Adresa školy: Ulice: Hellichova 300
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Ředitel:Bc. Pavlína Pánková
Kontakt na školu Telefon: 257 311 368
Email: ms-hellichova@volny.cz
Web: www.ms-hellichova.cz
IČ:67365957
RED-IZO:600035212
Zřizovatel:Městská část Praha 1
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hellichova 300
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 311 368
Fax: 257 312 707
IZO:107500051
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): v době zápisu
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 22, 12, 20 stanice Hellichova
Škola je otevřena od: 7.00 - 17.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 700
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Rozvoj pohybových schopností, k tomu slouží vybavenost školy sportovním nářadím a náčiním, vlastní tělocvična, vybavení šk.zahrady a přirozený terén okolí školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce: SPgŠ, PedfUK, ZUŠ a ZŠ, Praha 1,Policie MČ Praha 1, Nadace Pražské děti, Ped.-psych.poradna,Beach Strahov, FTVS
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, Beach Strahov - sportovní hry v písku. Škola v přírodě v Česticích - pohyb v přírodě, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, konzultace s ředitelkou školy, emailová komunikace s ředitelkou školy
ŠJ
Adresa: Ulice: Hellichova 300
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 311 368
Fax: 257 312 707
IZO:102413045
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33 Kč , OŠD 35 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, zelenina nebo ovoce ke každému jídlu
Nápojové/potravinové automaty: ne