Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Adresa školy: Ulice: Cimburkova 18
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Ing. Irena Meisnerová
Kontakt na školu Telefon: 222 782 169
Email: reditelka@cimburacka.cz
Web: www.cimburacka.cz
IČ:63831325
RED-IZO:600036146
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Cimburkova 18
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 782 848
IZO:102073309
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 258
Aktuální počet žáků: 258
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 207, 133, 175 tramvaje 26, 5, 9, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 260
Vstup do školy umožněn od: 7.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Koncepce (20 - 24)[2].pdf (519,6 KB)
Školní vzdělávací program: Škola porozumění - od 1. 9. 2020.pdf (3685,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Skolni vzdelavaci program pro skolni druzinu.pdf (90,7 KB)
Školní řád: školní řád (2022).pdf (653,9 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2021_2022.pdf (449,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: projekty Zelená stezka a Zdravý životní styl
Domácí spolupráce : zajištění praxí pro studenty PedF UK, pro studenty VŠE, pro frekventanty kurzů NIDV
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: přípravný ročník, školní poradenské pracoviště, asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, sociální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, hudební, ICT, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 19
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 12.00
ŠVP: Skolni vzdelavaci program pro pripravnou tridu[1].pdf (169,4 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Cimburkova 18
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 782 848
IZO:112200061
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace