Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa školy: Ulice: Hlivická 1
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:Mgr. Petr Zmek
Kontakt na školu Telefon: 233 550 282
Email: skola@zs-ustavni.cz
Web: http://zs-ustavni.cz
IČ:60433337
RED-IZO:600039773
Zřizovatel:Městská část Praha 8
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Ústavní 16
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 550 282
Fax: 233 550 282
IZO:150005989
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 112
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.4.2020
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30 - 17.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 950
Školní vzdělávací program: ŠVP 2019-2022.doc (6292 KB)
Hodnocení činnosti školy: EVALUACE ŠVP 2016-2019.doc (315,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce: ZŠ, PRAXE, HASIČI, POLICIE, PPPP, PPP, MUZIKOTERAPIE, EKOPROGRAMY, LESY ČR, DIVADLA, ENVIROMENTÁLNÍ PROGRAMY, MALÝ STAVITEL
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: VESELÉ SPORTOVKY - průprava pro sport všeobecně
Specifické formy podpory dětem: vypracován individuální plán vzdělávání, úzká spolupráce s rodinou
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlivická 1
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 550 282
Fax: 233 550 282
IZO:102261156
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 578
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: BUS 177, 200, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 06.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 08.00 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Co chceme a kam směřujeme. 2020..docx (33,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - Družina ZŠ Ústavní, P8.pdf (714,4 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ 2014.doc (202,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2019-2020.odt (51,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, Školní dílna - pracovní a technické činnosti. Školní pěstitelský pozemek, učebna v přírodě. , všeobecné, sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, ICT, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, biologie, cizí jazyky, knihovna, chemie, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola. British Council - celoroční jazykové kurzy angličtiny žáků s rodilými mluvčími pro získání mezinárodních certifikátů. Globe - EVVO.
Certifikáty škol: Skutečně zdravá škola. Globe - EVVO.
Domácí spolupráce : Fakultní škola PedF UK. Hasiči Bohnice.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: ADHD, sociálně znevýhodnění žáci, žáci s OMJ, nápravné čtení pro žáky s SPU
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlivická 1
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 550 282
Fax: 233 550 282
IZO:112700055
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. - 5. ročník
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 350,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 06.30 - 07.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 17.20
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Hlivická 1
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 550 282
Fax: 233 550 282
IZO:150016344
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hlivická 1
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 550 282
Fax: 233 550 282
IZO:102461791
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: Dle věku strávníka - ZŠ , Gymnázium - Kč 28,- až 31,- .
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne