Zde může být obrázek školy.

Základní škola Čerčany, okres Benešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Čerčany, okres Benešov
Adresa školy: Ulice: Sokolská 180
Obec: Čerčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 22
Ředitel:Ing. Miroslav Král
Kontakt na školu Telefon: 317 776 027
Mobil: 736 629 861
Email: info@zscercany.cz
Web: http://zscercany.cz/
IČ:70879176
RED-IZO:600041999
Zřizovatel:Obec Čerčany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sokolská 180
Obec: Čerčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 22
Kontakt na školu: Telefon: 317 776 027
Fax: 317 776 027
IZO:102002274
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 495
Dny otevřených dveří (termín/y): v "covid období"zrušeno
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.35, dle dohody
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Naše budoucnost 2020_1.pdf (3511,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP+2020_SD.pdf (581,4 KB)
Školní řád: rad_sd_2019.docx (30,2 KB)
Dodatek do ŠŘ distanční výuka a SP slovni.docx (378,3 KB)
dodatekSR_urazy_2019.pdf (1052,7 KB)
SR_dodatky2018.pdf (323,8 KB)
SR_2017_2018.pdf (652,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.docx (5098,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, Rodiče vítáni
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Světová škola (Člověk v tísni), Extra třída (EDUin)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 12
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7.55
Konec výuky: 11.35
ŠVP: ŠVP Do školy s úsměvem.pdf (644,9 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Sokolská 180
Obec: Čerčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 22
Kontakt na školu: Telefon: 317 776 027
Fax: 317 776 027
IZO:113000090
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sokolská 180
Obec: Čerčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 22
Kontakt na školu: Telefon: 317 776 027
Fax: 317 776 027
IZO:102662428
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-24Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne