Zde může být obrázek školy.

Základní škola Krhanice, okres Benešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Krhanice, okres Benešov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Krhanice 149
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 42
Ředitel:Mgr. Bc. Věra Ráblová
Kontakt na školu Telefon: 317 702 146
Email: reditelstvi@zskrhanice.cz
Web: http://www.zskrhanice.cz
IČ:75033453
RED-IZO:600042049
Zřizovatel:Obec Krhanice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Krhanice 149
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 42
Kontakt na školu: Telefon: 317 702 146
IZO:102002398
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 166
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hodin
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání.doc (63,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013_2014.pdf (1025,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, Lyžařský výcvikový kurz, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Pro nadané žáky - možnost vytvoření IVP, pro sociálně znevýhodněné děti přípravná třída, pro žáky se SPU a SPCH vypracování IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Krhanice 149
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 42
Kontakt na školu: Telefon: 317 702 146
IZO:113000138
Školní jídena
Adresa: Ulice:
Obec: Krhanice 149
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 42
Kontakt na školu: Telefon: 317 702 146
IZO:162104421